SİYASAL VAKFI TARİHÇESİ


Siyasal Vakfı (İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı), öğrencilik döneminde fakülte çatısı altında oluşan birlikteliklerin ve gönül bağlarının mezuniyet sonrasında da sürdürülebilmesi amacıyla 1992 yılında kurulmuştur.

Fakültemiz mezunlarını bir çatı altında toplama gayretleri daha eskilere gider. 1987 yılı sonunda tek tek arkadaşlar arasında başlayan fakülte sonrası birliktelik ve geleceğe yönelik güç birliği çabaları, 1992 yılı sonunda kuruluşunu tamamladığımız vakıf ile kurumsallaşmıştır. İlk dönem mezunlarıyla başlayıp, her dönem mezun olan arkadaşlarımızın katılımlarıyla devam eden bu gayretler dört yıllık öğrencilik hayatında kurulan dostluk ve kardeşliklerin mezuniyet sonrasında da belli faaliyetler ile sürmesi arzusunun sonucudur. Her yıl Vakıf bünyesine katılan yeni öğrenci ve mezunlarla binleri bulan sayılarla büyük bir aile organizasyonuna dönüşmüştür.

  •  Siyasal Vakfı’nın Kuruluş Gayesi, İ.Ü. S.B.F. mezunları arasında meslekî, iktisadî, sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, İ.Ü. S.B.F. öğrencilerinin ve mezunlarının bilimsel ve kültürel yönden en iyi şekilde yetişmelerini temin etmektir. Ancak 25. Yılını geride bırakan bir vakıf olarak, sosyal sorumluluk ilkesince, sosyal, siyasi, ekonomik ve eğitim konularında çözüm üreten sağlam duruşu ile Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın ekonomik ve beşeri olarak gelişmesi, büyemesi, kalkınması ve problemlerin çözümü için imkanlarınca katkı sunmaktadır. Vakfımız, üyesi bulunduğu üst kuruluşlar ile yine bu ilkelerle çalışmalarını her geçen gün daha da artırmaktadır.
  • Mensuplarımız, kamuda, özel sektörde ve girişimci olarak ve yine milletvekili ve bakan düzeyinde çalışma hayatı ve ülke yönetiminin her kademesinde yer almaktadır.
  • Siyasal Vakfı, bünyesindeki insan kaynağı ile özellikle öğrencilerimize kişisel gelişim bağlamında bilimsel, kültürel ve maddi olarak çeşitli faaliyetler adı altında destek sağlarken, Siyasallı olmanın bir sonucu olarak öğrencilerin özgürce fikirlerini ortaya koyma ve bu fikirleri savunma cesaretini de yapılan faaliyetlerle teşvik etmektedir.

 

FAALİYETLERİMİZ

Vakfımız, Ülkemizin ve gönül coğrafyamızın ekonomik ve beşeri olarak gelişmesi, büyemesi, kalkınması ve problemlerin çözümü için imkanlarınca faaliyetler yapmaktadır. Vakfımız, üyesi bulunduğu üst kuruluşlar ile yine bu ilkelerle çalışmalarını her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu faaliyetlerimiz halka açık şekilde icra edilmektedir. 

Tüm bunların yanısıra özellikle daha çok öğrencilere dönük aşağıdaki faaliyetlerimiz belli çerçevelerle yapılmaktadır. 

  1. Seminer ve Konferanslar

Vakfımız bünyesinde sürdürülmekte olan haftalık seminerler, ekonomiden tarihe, sosyolojiden sanata kadar geniş bir yelpazede zengin konu içeriğine sahiptir. Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerin kişisel gelişimlerinde etkili olan bu programlar, fakültede alınan dersleri tamamlayıcı ve bunlara katkı verme niteliğindedir. Her Cumartesi günü gerçekleştirilen bu programlar, hem teoride hem pratikte uzmanlaşmış olan mezunlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eğitim-öğretim dönemi süresince belirli periyotlarla siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel içerikli konferanslar tertip edilmektedir.

Programlarımız, Şehzade İmarethanesi ve Sıbyan Mektebi’nde öğrenci, mezun ve mensuplarımızın yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin akademik takvimleri dikkate alınarak yapılan programlar; düzenli olarak yürütülen derslerin yanı sıra, gerek öğrencilerimizin kendi aralarında, gerekse de Vakıf mensuplarımızla birlikte yürüttükleri; seminer, okuma programları, proje çalışmaları ve belli konular üzerinde tartışmaların yapıldığı akademik toplantılar şeklinde gerçekleştiriliyor.

      2.   Öğrenim Bursu

Vakfımız, her yıl sadece İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerine karşılıksız öğrenim bursu vermektedir.

      3.   Kurslar

Vakfımız, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerinin çok yönlü gelişimine önem vermektedir. Bu bağlamda sadece hukuk, ekonomi, tarih gibi klasik öğretilerle değil, kültürel ve sanatsal olarak da gelişimi desteklemektedir. Bu amaçla çeşitli sanat ve müzik dallarında yine uzman kişiler tarafından çeşitli kurslar mezun ve öğrencilerimiz tarafından gelen talepler çerçevesinde düzenlenmektedir.

  1. Staj Desteği

Vakfımız, fakülte bünyesindeki teorik bilgilerin çalışma hayatı içerisinde pratikle de desteklenmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde gerek sömestr tatillerinde gerekse yaz tatillerinde çeşitli kamu kurumlarında staj yapmayı desteklemektedir.

  1. Mentörlük ve Koçluk

Mentörlük ve koçluk, son dönemlerde sadece iş dünyasının üst düzey yöneticileri için değil, kişisel gelişimde ve özel hayatın her alanında da kıymet bulur hale gelmiştir.

Hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde yer alan mezunlarımızın tecrübeleri, bütün yıl boyunca belli bir program dahilinde veya bireysel diyaloglarla öğrencilere aktarılmaktadır. Öğrencilerimizin karşılaştığı zorluklar, bunlarla başa çıkabilme becerisi, kriz yönetimi, stres yönetimi, öz disiplinin sağlanması gibi konuları içeren koçluk ve mentörlük, vakfımızın gündemindeki en önemli konulardan biridir. Heyecanlı bir ekiple başarılı çalışmaların yapıldığı bu etkinlik, öğrencilerin ideallerini yakınlaştıracak ve hedeflerine giden yolda yolculuğa düşebilecekleri çalışma bütünüdür.

  1. Mekan ve Kütüphane Hizmeti

Vakfımız, ulaşım imkanlarının kolay olduğu tarihi yarımadada, kullanışlı bir mekana sahiptir. Bu mekanda konferans salonu, seminer odaları, toplantı salonu, sosyal bilimler ağırlıklı bir ihtisas kütüphanesi ve tarihi dokunun insana kattığı ferahlık bulunmaktadır.Ayrıca bütün bunların yanında, vakıf merkezi olarak kullanılmak amacıyla mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, bir Mimar Sinan eseri olan Şehzade Sıbyan Mektebi’nin vakfımıza tahsisi sağlanmış ve yaklaşık iki yıl süren yoğun çabalar neticesinde restorasyonu tamamlanarak vakfımız kalıcı bir mekana kavuşturulmuştur. 1999 Yılında tamamlanan bu çalışmanın ayrıca Osmanlı’nın 700. Kuruluş Yıldönümü için kalıcı ve anlamlı bir katkı olduğuna inanıyoruz. Yine bir Mimar Sinan eseri olan Şehzadebaşı İmarethanesi Vakfımıza 2011 yılında tahsisi sağlanarak, her geçen gün artan faaliyetlerimizin mekan problemini de bir derece rahatlatmış bulunmaktadır.  

Vakfımızın bugünlere gelmesinde katkıları bulunan bütün mensuplarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz.