• 44-201409200124510167290400
  • 44-201512080333100138062100
  • 44-201409200124520221611200

Hakkımızda

Detaylar

Faaliyetler

Detaylar

Galeri

Detaylar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ


Kamu Yönetiminin akademik bir disiplin olarak ilk defa Osmanlı Devletinde ele alındığı ve devlet yöneticilerinin yetiştirilmeleri için dünyada ilk açılan okulun Osmanlı sarayında bulunan “Enderun” olduğu tarihi bir gerçektir.

Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulan ve II. Mahmut devrine kadar devam eden Enderun, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtiyaç duyduğu üst düzey yöneticileri yetiştirmişti.
Daha sonra II. Abdülhamid tarafından açılan Mekteb-i Mülkiye (Mülkiye-i Şahane)’nin de Cumhuriyet döneminde Ankara’ya nakledilmesi, İstanbul’u Enderun görevini üstlenebilecek bir mektepten mahrum bırakmıştı.

GÜNCEL FAALİYETLERİMİZ